Manifest

“Geopolitiek houd zich niet aan het coalitieakkoord”

Met alle empathie voor de mensen in Oekraïne, de gebeurtenissen laten zien hoezeer aardgas met geopolitiek te maken heeft.

We dienen zo snel mogelijk de afhankelijkheid van het Russisch aardgas te verkleinen.

Onze huishoudens kunnen hier aan meewerken en zo zo snel mogelijk gevrijwaard te blijven van de grillen van een dictatuur.

Het beleid in Nederland is om eerst de industrie en het zware transport over te krijgen naar uiteindelijk groene waterstof als energiedrager. Pas na 2030 gaan we serieus kijken naar de bebouwde omgeving, onze 5 miljoen huizen en 3 miljoen overige gebouwen.

Wij kloppen nu op de deur van de Tweede Kamer als wetgever en controleur van de regering alsmede bij de Regering, om versnelling aan te brengen en er voor te gaan zorgen dat wet- en regelgeving  mogelijk maken dat energie uit natuurlijke hulpbronnen optimaal opgeslagen en gebruikt kan worden in gezamenlijkheid binnen de bebouwde omgeving. Lokaal opwekken en Lokaal gebruiken.

Steun de petitie : ‘kloppenopdedeur’ op petitie.nl

Initiatiefnemers:

Emmy Lamers

Karel Hazeveld

Ineke Jansen

Berekeningen

Bijgaand treft u de doorrekening gebaseerd op een Buurt met 200 woningen, zoals dit ook in de visie warmtetransitie gebruikt wordt. Door te clusteren kunnen meerdere buurten tegelijk op een centraal waterstofdepot worden aangesloten, hetgeen tot kosten voordeel zal leiden.

Dit kan omdat de specifieke karakters van een buurt qua woningen er niet toe doen.

Een versnelling is dus mogelijk.

In onze berekeningen komen wij tot een gemiddeld maandtarief van € 160,-   – ( €90-€230 ) , een jaarlast van € 1.920  voor warmte en elektriciteit. En u wordt 50% eigenaar, daarmee krijgt u invloed op het tarief.

Het gemiddeld gasverbruik NU wordt gesteld op 1.300m3 p.j.

Bij een tarief van €0,80 zoals die vorig jaar was is dit een jaarlast van € 1.040,- , NU is dit tarief € 2,80 en dat geeft een jaarlast van € 3.840 voor warmte , de elektriciteit komt daar nog bij.

Dit tarief kost ons nu meteen koopkracht en welvaart of anders op het moment dat een contract afloopt.

Het is dus zaak om nu op de deur te kloppen bij de landelijke politiek om hier aandacht voor te vragen en de plannen voor de bebouwde omgeving direct naar voren te trekken en niet te wachten tot na 2030.

Brief aan de Tweede Kamer

“Geopolitiek houd zich niet aan het coalitieakkoord”

Met alle empathie voor de mensen in Oekraïne, de gebeurtenissen laten zien hoezeer aardgas met geopolitiek te maken heeft.

We dienen zo snel mogelijk de afhankelijkheid van het Russisch aardgas te verkleinen.

Onze huishoudens kunnen hier aan meewerken en..

download de volledige brief

zoals op 3 maart 2022 verzonden

teken de petitie

Persbericht

Zoals verstuurd op 3 maart 2022

download het persbericht

opent in nieuw venster

teken de petitie

De petitie

steun het initiatief

via petitie.nl

  • Onderteken de petitie
  • Bevestig uw ondertekening per e-mail
  • Deel deze website en/of de petitie met anderen!

Iniatiefnemers

Emmy Lamers

Karel Hazeveld

Ineke Jansen

13 maart 2022 in Buitenhof

Diederik Samson: over Europese afhankelijkheid van het Russische gas. Hoe komen we daar zo snel mogelijk vanaf?